Maksuttoman kuntotarkastuksen ehdot

Kymen Pinnoitus Oy:n maksuton katon kuntotarkastus koskee kattopinta-alaltaan yli 200 m2:n kokoisia, katolle kulun tapahtuessa ulkokautta, alle 12 metrin korkuisia kiinteistöjä. Kiinteistön ollessa yli 12 metriä korkea, sovitaan tarkastuksen tilaajan kanssa erikseen mahdollisista nostokalustokustannuksista. Katolle kulun tapahtuessa sisäkautta kattoluukusta tai vastaavasta, voidaan tarkastus suorittaa normaalisti veloituksetta. Tilaaja vastaa mahdollisista oven avauksista, avaimista, esteettömästä kulusta ja muista, mitä katolle kulkuun mahdollisesti kiinteistön puolelta vaaditaan. Maksuton kuntotarkastus koskee Lappeenrannan, Imatran, Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Mikkelin alueita sekä näiden lähialueita. Suoritamme tarkastuksia myös muilla alueilla sopimuksen mukaan.